[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Company System 1.0
-: บริษัท เอสวี.ออโต้พลัส (ไทย-ลาว) จำกัด :-: Sv. Auto Plus (Thai-Lao) Co.,Ltd. :-

  

  หมวดหมู่ : โปรโมชั่น
เรื่อง : เงื่อนไขประกัน Atiker Gas
โดย : admin
เข้าชม : 1351
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เงื่อนไขประกัน


ประกันอัคคีภัย 2,100,000 บาท (2.1 ล้านบาท)

***ระยะเวลา 1 ปี

สินค้าที่ให้ประกัน :  ชุดอุปกรณ์แก๊สหัวฉีด Atiker และ WentGas

     ความคุ้มครอง :  ตัวรถที่ติดตั้งรวมถึงอุปกรณ์ชุด LPG, NGV/CNG การบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล อันเกิดจากอัคคีภัยหรือการระเบิด

วงเงินความคุ้มครอง :

 • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อรถที่ติดตั้งชุดระบบหัวฉีดแก๊ส LPG และ NGV/CNG ตามมูลค่าที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • ความสูญเสียหรือบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ขับขี่รถที่ติดตั้งชุดระบบหัวฉีดแก๊ส LPG และ NGV/CNG ไม่เกิน 100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • ความสูญเสียหรือบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ไม่เกิน 500,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไม่เกิน 500,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ประกันความเสียหายเครื่องยนต์ 300,000 บาท

*** รถใหม่วิ่งไม่เกิน 5,000 กิโลเมตร ระยะเวลาประกันเครื่องยนต์ 3 ปี

*** รถทั่วไประยะเวลาประกันเครื่องยนต์ 1 ปี

สินค้าที่ให้ประกัน :  ชุดอุปกรณ์แก๊สหัวฉีด Atiker และ WentGas

     ความคุ้มครอง :   เครื่องยนต์

เงื่อนไข : ความรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือเสียหายของเครื่องยนต์ ครอบคลุมสาเหตุจากความบกพร่องของสินค้าหรือการติดตั้งสินค้าในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ต่อรถยนต์หนึ่งคัน ความคุ้มครองครอบคลุมการสูญเสียหรือเสียหายของชิ้นส่วนห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้แก๊สรถยนต์โดยตรง ได้แก่

 1.  ฝาสูบ
 2. แหวนลูกสูบ
 3. ลูกสูบ
 4. กระบอกสูบ
 5. วาล์วไอดี / ไอเสีย
 6. บ่าวาล์ว / ชิมวาล์ว
 7. ข้อเหวี่ยง
 8. ก้านสูบ
 9. เสื้อสูบ (เฉพาะการบิดตัว เนื่องจากความร้อนสูงจากความบกพร่องของอุปกรณ์แก๊ส  ไม่รวมกรณีเกิดจากความบกพร่องของระบบหล่อเย็น อันเกิดจากการขาดการดูแลตามระยะเวลา)

ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ต้องได้รับการพิสูจน์ว่าเกิดความเสียหายจากความบกพร่องของอุปกรณ์แก๊ส ATIKER ที่มีสาเหตุจากความบกพร่องของสินค้าหรือการติดตั้งสินค้าที่เอาประกันภัย (ยกเว้นชุดอุปกรณ์แก๊สระบบ Mixer) ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ต่อรถยนต์หนึ่งคัน

ข้อยกเว้น :  ประกันอัคคีภัยและประกันเครื่องยนต์ไม่ครอบคลุมรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ประกันอัคคีภัยและประกันเครื่องยนต์ไม่ครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายของเครื่องยนต์อันมีสาเหตุมาจาก การเสื่อมสภาพ การสึกหรอของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ จากการใช้งาน รวมถึงการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนตามปกติ เช่น การเกิดวาล์วยัน  วาล์วสึกหรอตามอายุการใช้งาน / กิโลเมตร  เป็นต้น

2.ประกันอัคคีภัยและประกันเครื่องยนต์ไม่ครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายจากการไม่ติดตั้งอุปกรณ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ไม่มีใบวิศวะ หรือไม่แจ้งแก้ไขชนิดเชื้อเพลิงในสมุดคู่มือทะเบียนรถ (ไม่แจ้งจดทะเบียนรถติดตั้งแก๊ส)

3.ประกันอัคคีภัยและประกันเครื่องยนต์ไม่ครอบคลุมความสูญเสียหรือเสียหายอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุการเฉี่ยวการชน รถคว่ำ น้ำท่วม เป็นต้น

4.ประกันอัคคีภัยและประกันเครื่องยนต์ไม่ครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายของรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันความเร็วสูง

5.ประกันอัคคีภัยและประกันเครื่องยนต์ไม่ครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายของเครื่องยนต์ที่มีการดัดแปลง หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มที่เกี่ยวข้องกับระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์  นอกเหนือจากมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์นั้นๆ

6.ประกันเครื่องยนต์ไม่ครอบคลุมความสูญเสียหรือเสียหายของเครื่องยนต์ ดังนี้

6.1 ชุดท่อร่วมไอดี

6.2  ชุดท่อร่วมไอเสีย ชิ้นส่วนต่อเนื่องของระบบระบายไอเสีย

6.3  ระบบส่งกำลัง

6.4  ระบบไฟฟ้ารถยนต์

6.5  ระบบเบรค

6.6  ระบบปรับอากาศ

6.7  ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง และส่วนประกอบควบ

7.ประกันอัคคีภัยและประกันเครื่องยนต์ไม่ครอบคลุมความสูญเสียหรือเสียหายของเครื่องยนต์อันมีสาเหตุมาจากการขาดการบำรุงรักษารถยนต์ตามสภาพ เช่น การไม่ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ ตามระยะทางในคู่มือรถยนต์

8.ประกันอัคคีภัยและประกันเครื่องยนต์ไม่ครอบคลุมความสูญเสียหรือเสียหายของเครื่องยนต์ อันมีสาเหตุมาจากการปรับแต่งอุปกรณ์การจ่ายแก๊สโดยบุคคล ซึ่งขาดความรู้ ความชำราญ ด้านระบบแก๊สรถยนต์

การประเมินราคารถยนต์ :  ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครอง การประเมินราคารถยนต์ใช้ราคาขายออก (Retail Price) ตามมาตรฐานราคากลางของรถยนต์รุ่นนั้นๆ


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

โปรโมชั่น5 อันดับล่าสุด

      ติดตั้ง Energy Reform วันนี้ คุ้มครอง 4,000,000 บาท 21/ก.ย./2557
      ติดตั้ง EUROPE GAS วันนี้ คุ้มครอง 1,000,000 บาท 17/ก.ค./2554
      การประกันภัยชุดระบบหัวฉีดก๊าซ Lovoto Gas ในรถยนต์ 9/ก.ค./2554
      เงื่อนไขประกัน Atiker Gas 7/ก.ค./2554